СЗР "БК ЕНТЕРИЈЕР"
    21422 Младеново, Симе Шолаје 90

 
    Вл. Бранислав Качавенда
 
    Тел/факс:  021 766 639
    
    Моб:
 064 211 77 53
              064 14 77 150
 
    Е-пошта: bkenterijer@gmail.com
    Веб: www.bkenterijer.backabanat.com
 
   
    Делатност:
 
     - уметничко ковање
     - уређење ентеријера
     - коване капије на даљинско отварање
     - ограде
     - прозорске заштите
     - степеништа (кружна и обична)
     - дворишно осветљење (канделабери,
       фењери)
     - баштенске гарнитуре
     - клупе и столови
     - поштанска сандучад
     - све врсте кованих делова